Ajankohtaista

Minne menet Keskusta?

Vaikka itse olenkin kokoomuslainen, olen vilpittömästi huolestunut alueemme perinteisen valtapuoleen toiminnasta ja tulevaisuudesta. Viime kevään eduskuntavaalikampanja ei ollut helppo…

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro talousarviokeskustelussa

Kaupunginhallituksen talousarvioprosessia voi hyvällä omallatunnolla luonnehtia edellisvuosia sopuisammaksi. Muutamaa pientä yksityiskohtaa lukuun ottamatta onnistuimme rakentamaan laajaa konsensusta…

Avoin kirje veteraaneille

Marraskuun 30. päivänä 1939, kello 06.50 aamulla Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen koko itärajan pituudelta ja alkoi Suomen eloonjäämistaistelu. Talvisodan syttymisen päivä muistuttaa meitä suurvallan…

Lasten ja ikääntyneiden palveluita kehitetään

Lasten oikeuksien viikko nostaa lapset keskiöön. Vaikka syntyvyys laskee myös Oulussa, alueemme tunnetaan valtakunnallisesti nuorekkaasta ikärakenteestaan. Lapsia ja nuoria on paljon. Tämä…

Muistisairauden kulku on arvaamaton

Etenevässä muistisairaudessa henkilö voi tulla kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan jopa muutamassa kuukaudessa. Puolen vuoden kuluttua vanhuksen taloudellinen tilanne voi olla kasaantuneiden laskujen…

Tiedote: Sami Pikkuaho jatkaa Oulun Kokoomuksen johdossa

Oulun Kokoomuksen eli Kokoomuksen Oulun Kunnallisjärjestön puheenjohtajana jatkaa Oulun kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Sami Pikkuaho. Pikkuaho on toiminut tehtävässä vuoden 2018…

Oulussa otettava käyttöön seniorineuvolatoiminta

Oulun Kokoomus esittää, että Oulussa otetaan käyttöön niin sanottu seniorineuvolatoiminta. Seniorineuvolan ideana on toimia ennaltaehkäisevästi niin, että ikäihmiset voisivat asua mahdollisimman…

Kaiken ei pidä olla kaupan

Oulun Lyseon lukio on odottanut vuosikausia perusteellista peruskorjausta. Rakennustekniset, terveydelliset, työsuojelulliset ja toiminnalliset syyt ovat puoltaneet rakennuksen peruskorjausta jo…

Linnanmaan uimahalli toteutettava suunnitellussa aikataulussa

Oulun Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti tänään (14.10.) kaupunginvaltuuston talousarvioseminaarissa, että Linnanmaan uimahalli toteutettaisiin kaupunginjohtajan talousarvioesityksestä poiketen…

Viimeinen taisto

Kuntavaalit kurkkivat jo nurkan takana ja niinpä viimeinen hetki tehdä merkittäviä päätöksiä Oulun kaupungin asukkaiden hyväksi on tuleva syksy ja talousarvio 2020. Vuotta myöhemmin kuntavaalit ovat…

Palkansaajien työn verotusta ei ole varaa kiristää

Julkaistu Kalevassa 26.9. Kalevassa (22.9.) käsiteltiin Oulun kaupungin ensi vuoden budjetin valmistelua sekä valtuustoryhmien puheenjohtajien näkemyksiä talouden tasapainottamisesta. Haastatelluista…

Pannaan Oulu matalaksi ja museoidaan se!

Myönnetään, että otsikko on hieman provosoiva, mutta elämmehän klikkiotsikoiden aikaa ja saihan se sinutkin lukemaan otsikoa pidemmälle. Oulussa korkea rakentaminen alkaa 8:n kerroksen jälkeen,…

Oulun Kokoomuksen valtuustoryhmä: Oulun kaupunkikeskustan on annettava kasvaa

Oulun Kokoomuksen valtuustoryhmä pitää välttämättömänä, että Oulun kaupunkikeskusta kasvaa ja kehittyy. Oulu on yli 200 000 asukkaan kaupunki, mutta se ei valtuustoryhmän mukaan näy keskikaupungin…

Jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus

Elokuussa on monissa perheissä edessä uusi alku. Esikoulu, uusi luokka-aste tai viimeinen vuosi koulussa. Meidän perheessä nuorin aloittaa koulupolun. Syksy on hyvää aikaa aloittaa myös jokin…

Syntyvyys lisääntyy perheiden hyvinvointia tukemalla

Vuon­na 2012 Suo­mes­sa syn­tyi noin 61 000 las­ta, mut­ta vuon­na 2018 luku oli enää vain noin 45 000. Työ­i­käi­nen ja -ky­kyi­nen vä­es­tö vä­he­nee sa­mal­la, kun van­hus­vä­es­töm­me kas­vaa, ja…

Tet-jakso Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen piiritoimistolla

Työskentelin Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen piiritoimistolla 21.-28.5.2019. Kyseessä oli ylimääräinen Tet-jakso, jossa toisena vaihtoehtona olisi ollut tehdä jonkin näköinen projekti. Olin kuitenkin…

Jarmo J. Husso nousee Oulun Kokoomuksen valtuustoryhmän johtoon

Oulun Kokoomuksen valtuustoryhmä on valinnut ylimääräisessä kokouksessaan 23.4. ryhmälle uuden puheenjohtajiston Janne Heikkisen siirryttyä kansanedustajaksi. Ryhmän puheenjohtajaksi valittiin aiemmin…

Liikenteen päästöjä vähennettävä kaupunkiseuduilla

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii merkittäviä päästövähennyksiä. Tämän allekirjoittaa jo lähes jokainen suomalainen. On päivänselvää, että mikään päästöjä tuottava sektori ei voi jatkaa…

Janne Heikkinen jatkaa Oulun Kokoomuksen valtuustoryhmän johdossa

Kokoomuksen Oulun valtuustoryhmä on valinnut järjestäytymiskokouksessaan 28.1. uuden puheenjohtajiston vuodelle 2019. Puheenjohtajana jatkaa Janne Heikkinen. Varapuheenjohtajaksi valittiin…

Valoon päin Oulu

Yh­tei­sööm­me on koh­dis­tu­nut ou­lu­lais­ten tur­val­li­suu­teen ja tur­val­li­suu­den tun­tee­seen mer­kit­tä­väs­ti vai­kut­ta­via ne­ga­tii­vi­sia asi­oi­ta. Tuo­reen tut­ki­muk­sen mu­kaan…

Uudempia