Lautakunnat

Lautakunnat ja johtokunnat ovat luottamushenkilöelimiä joiden alaisuuteen varsinainen Oulun kaupungin palvelutoiminta on järjestetty.

Lautakunta on asetettu hoitamaan tehtäviä tietyllä hallinnonalan kokonaisuudella. Lautakuntien toiminnasta ja tehtävistä on tarkemmin määrätty niiden johtosäännöissä.

Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee kaupunginvaltuusto. Se myös nimeää  jäseniksi valittujen joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.