Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettäviä hallinnon ja talouden asioita, kuten tilinpäätöksen hyväksymisen ja vastuuvapauden myöntämisen sekä Oulu-konsernin tilintarkastajapalvelujen valinnan. Tarkastuslautakunta valvoo tiettyjen kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista. 

Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimii kaupungin ulkoisen tarkastuksen yksikkö, jota johtaa kaupunginreviisori.

Niilo Heinonen
Puheenjohtaja
niilo.heinonen@ouka.fi

Veronica Helanen (RKP)
Varajäsen

Juha Vuorio
Jäsen
juha.vuorio@yahoo.fi

Erkki Kurronen
Varajäsen