Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettäviä hallinnon ja talouden asioita, kuten tilinpäätöksen hyväksymisen ja vastuuvapauden myöntämisen sekä Oulu-konsernin tilintarkastajapalvelujen valinnan. Tarkastuslautakunta valvoo tiettyjen kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista. 

Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimii kaupungin ulkoisen tarkastuksen yksikkö, jota johtaa kaupunginreviisori.

Kaisu Tuomi
Jäsen
kaisu.tuomi@ouka.fi

Tuomas  Aarni
Varajäsen