Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudesta, valmistelee kaupunginvaltuuston päätettäväksi tulevat asiat, huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta. 

Kaupunginhallitus edustaa kuntaa: käyttää kaupungin puhevaltaa ja tekee sen puolesta erilaisia oikeustoimia. Kaupunginhallituksen tehtävät on määritelty hallintosäännössä. Kaupunginhallituksen päätettäväksi tulevat asiat esittelee kaupunginjohtaja.

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii kaupungin konsernihallinto, joka ohjaa koko kaupunkiorganisaation toimintaa. Se vastaa muun muassa kaupungin talouden, hallinnon, henkilöstöasioiden ja viestinnän koordinoinnista. Konsernihallintoa johtaa kaupunginjohtaja. 

Sami Pikkuaho
Jäsen, Kokoomuksen hallitusryhmän puheenjohtaja
040 079 6889
sami.pikkuaho@ouka.fi

Tomi Kaismo
Varajäsen
045 670 7600
tomi.kaismo@ouka.fi

Jarmo J. Husso
Jäsen
040 068 0291
jarmo.husso@ouka.fi

Lyly Rajala
Varajäsen
050 511 3170
lyly.rajala@ouka.fi

Minna Åman-Toivo
Jäsen
040 502 5761
minna.åman-toivio@ouka.fi

Hanna Haipus
Varajäsen
hanna.haipus@ouka.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Kaupunginhallituksen konsernijaosto ohjaa ja valvoo omistajana, että kaupungin tytäryhteisöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä huolehtii konsernivalvonnan toteuttamisesta.

Konsernijaosto valmistelee kaupunginhallitukselle esityksen kaupungin omistajapoliittisista linjauksista sekä omistajapoliittisesta toimenpideohjelmasta.

Konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden hallintoelimiin sekä antaa ohjeet kaupunkia yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Minna Åman-Toivo
Jäsen
040 502 5761
minna.åman-toivio@ouka.fi

Jarmo J. Husso
Varajäsen
040 068 0291
jarmo.husso@ouka.fi