Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudesta, valmistelee kaupunginvaltuuston päätettäväksi tulevat asiat, huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta. 

Kaupunginhallitus edustaa kuntaa: käyttää kaupungin puhevaltaa ja tekee sen puolesta erilaisia oikeustoimia. Kaupunginhallituksen tehtävät on määritelty kaupungin hallintosäännössä. Kaupunginhallituksen päätettäväksi tulevat asiat esittelee kaupunginjohtaja.

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii kaupungin konsernihallinto, joka ohjaa koko kaupunkiorganisaation toimintaa. Se vastaa muun muassa kaupungin talouden, hallinnon, henkilöstöasioiden ja viestinnän koordinoinnista. Konsernihallintoa johtaa kaupunginjohtaja. 

Hanne-Mari Juntunen Jäsen hanne_mari_j@hotmail.com
Sebastian Stenfors Varajäsen sebastian.stenfors@gmail.com
Mikko Merihaara jäsen mikko.merihaara@ouka.fi
Lyly Rajala Varajäsen lyly.rajala@ouka.fi
Sami Pikkuaho Jäsen sami.pikkuaho@ouka.fi
Jari Laru Varajäsen jari.laru@ouka.fi