Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudesta, valmistelee kaupunginvaltuuston päätettäväksi tulevat asiat, huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta. 

Kaupunginhallitus edustaa kuntaa: käyttää kaupungin puhevaltaa ja tekee sen puolesta erilaisia oikeustoimia. Kaupunginhallituksen tehtävät on määritelty kaupungin hallintosäännössä. Kaupunginhallituksen päätettäväksi tulevat asiat esittelee kaupunginjohtaja.

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii kaupungin konsernihallinto, joka ohjaa koko kaupunkiorganisaation toimintaa. Se vastaa muun muassa kaupungin talouden, hallinnon, henkilöstöasioiden ja viestinnän koordinoinnista. Konsernihallintoa johtaa kaupunginjohtaja. 

Sami Pikkuaho
Jäsen
040 079 6889
sami.pikkuaho@ouka.fi

Tomi Kaismo
Varajäsen
045 670 7600
tomi.kaismo@ouka.fi

Jarmo J. Husso
Jäsen,  Kokoomuksen hallitusryhmän puheenjohtaja
040 068 0291
jarmo.husso@ouka.fi

Lyly Rajala
Varajäsen
050 511 3170
lyly.rajala@ouka.fi

Hanna Haipus
Jäsen
hanna.haipus@ouka.fi

Teija Ruokamo
Varajäsen
teija.ruokamo@ouka.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Kaupunginhallituksen konsernijaosto ohjaa ja valvoo omistajana, että kaupungin tytäryhteisöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä huolehtii konsernivalvonnan toteuttamisesta.

Konsernijaosto valmistelee kaupunginhallitukselle esityksen kaupungin omistajapoliittisista linjauksista sekä omistajapoliittisesta toimenpideohjelmasta.

Konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden hallintoelimiin sekä antaa ohjeet kaupunkia yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Jarmo J. Husso
Jäsen
040 068 0291
jarmo.husso@ouka.fi

Hanna Haipus
Varajäsen
hanna.haipus@ouka.fi