Oulun Palvelusäätiö

Oulun Palvelusäätiön tarkoituksena on sääntöjen mukaan harjoittaa vanhusten, eläkeläisten, vammaisten ja muiden niihin rinnastettavien erityisryhmien asumis- ja sen oheispalveluja. 

Tarkoitustaan säätiö toteuttaa ylläpitämällä palvelutaloja ja  -koteja sekä palvelukeskuksia, vuokraamalla palveluasuntoja, tuottamalla asukkaille kotihoidon palveluita, hoito- ja huolenpitopalveluita sekä avohuoltoon liittyviä virkistys- ja kuntoutuspalveluita. Säätiö on voittoa tavoittelematon säätiö.

Samuel Salmi
Hallituksen jäsen