Oulu-konserni

Oulun kaupunkikonserniin kuuluu 14 tytäryhtiötä, 11 osakkuusyhtiötä, 2 säätiötä ja 3 kuntayhtymää (12.2.2020).

Kaupungin omistajapolitiikan valmisteluvastuu on konsernihallinnon konserniohjausyksiköllä kaupunginjohtajan ja talousjohtajan alaisuudessa.

Kaupunginvaltuusto päättää omistajapoliittisista linjauksista kaupunginhallituksen esityksestä. Omistajapoliittisesta toteuttamisohjelmasta päättää kaupunginhallitus konsernijaoston esityksestä.

Oulun Kokoomuksen edustajia toimii seuraavien Oulu-konsernin yhtiöiden ja säätiöiden hallituksissa: