Oulun Kokoomus

Vuonna 1979 perustettu Oulun Kokoomus on Kansallisen Kokoomuksen kunnallisjärjestö Oulussa. Se kokoaa yhteen Kokoomuksen oululaiset paikallisyhdistykset ja henkilöjäsenet sekä vaikuttaa Oulun kaupungin päätöksenteossa. 

Kunnallisjärjestön muodostavat oululaiset Kokoomuksen paikallisyhdistykset, joita on tällä hetkellä 11. Jokainen henkilöjäsen kuuluu johonkin paikallisyhdistykseen. Oulun Kokoomus kuuluu jäsenjärjestönä Pohjois-Pohjanmaan Kokoomukseen ja Kansalliseen Kokoomukseen.

Kunnallisjärjestö huolehtii esimerkiksi vaalityöstä Oulussa ja asettaa ehdokkaat kuntavaaleihin. Kunnallisjärjestö toimii niin järjestöllisenä, koulutuksellisena kuin poliittisenakin organisaationa. 

Käytännössä kunnallisjärjestö toimii yhteistyössä Oulun Kokoomuksen valtuustoryhmän kanssa. Valtuustoryhmän jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnallisjärjestön hallituksen kokouksissa ja kunnallisjärjestö voi tehdä pohjaesityksiä poliittisiin kysymyksiin tai luottamushenkilövalintoihin, joista valtuustoryhmä lopullisesti päättää. 

Hallitus 2022

Hallituksen tehtävänä on toimeenpanna kunnallisjärjestön kevät- ja syyskokousten päätökset. Hallitus ja kunnallissihteeri siis vastaavat kunnallisjärjestön toiminnan pyörittämisestä, kuten tapahtumista, viestinnästä, taloudesta ja hallinnosta - sekä tietenkin vaikuttamisesta!

 • Sami Pikkuaho, puheenjohtaja (Oulun Pohjoinen Kokoomus)
 • Kaisu Tuomi, varapuheenjohtaja (Oulun Eteläinen Kokoomusseura)
 • Atte Syväniemi, taloudenhoitaja (Oulun Kokoomuksen Nuoret)
 • Aimo Sutinen (Pokkisen Kokoomus)
 • Antti Haapalainen (Oulun Pohjoinen Kokoomus)
 • Anna Poropudas (Oulun Kokoomusnaiset)
 • Eerik Silvén (Oulun Kokoomuksen nuoret)
 • Elisabet Shnoro (Oulun Kokoomuksen nuoret)
 • Jarkko Ruottinen (Oulujoen Kokoomus)
 • Jukka Kärkkäinen (Oulujoen Kokoomus)
 • Tiina Heikkinen (Oulujoen Kokoomus)

Hallituksen sihteerinä toimii kunnallis- ja järjestösihteeri Jarkko Lumila. Hallituksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valtuustoryhmän puheenjohtajan yhteystiedot löydät täältä