Yhdyskuntalautakunta

Yhdyskuntalautakunta vastaa maankäytön strategisesta suunnittelusta (yleiskaavoitus), asemakaavoituksesta, katujen ja viheralueiden suunnittelusta, kunnossapidosta ja rakennuttamisesta, liikenteen suunnittelusta, pysäköinninvalvonnasta, kaupungin maaomaisuuden hallinnasta sekä tontinluovutuksesta.

Yhdyskuntalautakunnan alaisuudessa toimii yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut -hallintokunta, jota johtaa yhdyskuntajohtaja. Lautakunnassa käsiteltävät asiat esittelee yhdyskuntajohtaja, asemakaavapäällikkö, kaupungingeodeetti ja kaupungininsinööri.

Pirjo Bastman
Jäsen

Elisabet Shnoro
Varajäsen

Mikko Merihaara
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Varapuheenjohtaja
mikko.merihaara@ouka.fi

Jorma Kivelä
Varajäsen

Atte Syväniemi
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Jäsen
sami.pikkuaho@ouka.fi

Miika Sutinen
Varajäsen

Seudullinen joukkoliikennejaosto

Mikko Merihaara
Varapuheenjohtaja

Toni Parkkinen
Varajäsen

Seudullinen jätehuoltojaosto

Ari Takanen puheenjohtaja

Matti Kariniemi Varajäsen