Yhdyskuntalautakunta

Yhdyskuntalautakunta vastaa maankäytön strategisesta suunnittelusta (yleiskaavoitus), asemakaavoituksesta, katujen ja viheralueiden suunnittelusta, kunnossapidosta ja rakennuttamisesta, liikenteen suunnittelusta, pysäköinninvalvonnasta, kaupungin maaomaisuuden hallinnasta sekä tontinluovutuksesta.

Yhdyskuntalautakunnan alaisuudessa toimii yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut -hallintokunta, jota johtaa yhdyskuntajohtaja. Lautakunnassa käsiteltävät asiat esittelee yhdyskuntajohtaja, asemakaavapäällikkö, kaupungingeodeetti ja kaupungininsinööri.

Pirjo Bastman
Jäsen

Kati Jurkko
Varajäsen

Jussi Arponen
Jäsen

Jorma Kivelä
Varajäsen

Atte Syväniemi
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Varapuheenjohtaja
atte.syvaniemi@gmail.com

Miika Sutinen
Varajäsen

Seudullinen joukkoliikennejaosto

Atte Syväniemi

Varapuheenjohtaja

Toni Parkkinen
Varajäsen

Seudullinen jätehuoltojaosto

Ari Takanen puheenjohtaja

Matti Kariniemi Varajäsen