Yhdyskuntalautakunta

Yhdyskuntalautakunta vastaa maankäytön strategisesta suunnittelusta (yleiskaavoitus), asemakaavoituksesta, katujen ja viheralueiden suunnittelusta, kunnossapidosta ja rakennuttamisesta, liikenteen suunnittelusta, pysäköinninvalvonnasta, kaupungin maaomaisuuden hallinnasta sekä tontinluovutuksesta.

Yhdyskuntalautakunnan alaisuudessa toimii yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut -hallintokunta, jota johtaa yhdyskuntajohtaja. Lautakunnassa käsiteltävät asiat esittelee yhdyskuntajohtaja, asemakaavapäällikkö, kaupungingeodeetti ja kaupungininsinööri.

Niilo Heinonen
Jäsen
niilo.heinonen(at)ouka.fi

Miika Sutinen
Varajäsen

Minna Lehtovaara
Jäsen
minna.lehtovaara@ouka.fi

Sari-Helena Forsman
Varajäsen

Mikko Merihaara
Jäsen
mikko.merihaara@ouka.fi

Ilkka Yliniemi
Varajäsen

Seudullinen joukkoliikennejaosto

Sanna Pakanen
Jäsen

Minttu Postareff
Varajäsen

Toni Parkkinen
Jäsen

Mikko Merihaara
Varajäsen

Seudullinen jätehuoltojaosto

Jarkko Ruottinen
Varapuheenjohtaja

Sebastian Stenfors
Varajäsen