Rakennuslautakunta

Rakennusvalvonta vastaa Oulussa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena. Rakennusvalvontatoimen tehtävänä on valvoa kaavojen ja rakentamisen säädösten noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelystä sekä niihin ja niiden mukaiseen rakentamiseen liittyvästä ennakko-ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta. 

Rakennusvalvontatoimea johtaa rakennusvalvonnan johtaja.

Hanna Haipus
Varapuheenjohtaja
hanna.haipus@ouka.fi

Sofia Ervasti
Varajäsen

Pia-Riitta Korvenheimo
Jäsen
pia-riitta.korvenheimo@ouka.fi

Atte Syväniemi
Varajäsen