Rakennuslautakunta

Rakennuslautakunta toimii Oulussa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena. 

Rakennuslautakunnan alaisuudessa toimii Oulun rakennusvalvonta, jonka tehtävänä on valvoa kaavojen ja rakentamisen säädösten noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelystä sekä niihin ja niiden mukaiseen rakentamiseen liittyvästä ennakko-ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta. 

Rakennusvalvontaa johtaa rakennusvalvonnan johtaja.

Pirjo Bastman
Jäsen
pirjo.bastman@gmail.com

Teija Angeria 
Varajäsen

Veli-Pekka Pohjola
Jäsen

Janne Kalinainen
Varajäsen

Atte Syväniemi
Jäsen atte.syvaniemi@gmail.com

Juulia Junttila
Varajäsen