Rakennuslautakunta

Rakennuslautakunta toimii Oulussa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena. 

Rakennuslautakunnan alaisuudessa toimii Oulun rakennusvalvonta, jonka tehtävänä on valvoa kaavojen ja rakentamisen säädösten noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelystä sekä niihin ja niiden mukaiseen rakentamiseen liittyvästä ennakko-ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta. 

Rakennusvalvontaa johtaa rakennusvalvonnan johtaja.

Pia-Riitta Korvenheimo
Varapuheenjohtaja
pia-riitta.korvenheimo@ouka.fi

Atte Syväniemi
Varajäsen

Kati Jurkko-Pylväs
Jäsen
kati.jurkko@ouka.fi

Sofia Ervasti
Varajäsen