Johtokunnat

Johtokunnat ja lautakunnat ovat luottamushenkilöelimiä joiden alaisuuteen varsinainen Oulun kaupungin palvelutoiminta on järjestetty.

Johtokunta on asetettu liike- tai muun laitoksen tai rajatun tehtävän hoitamista varten.