Oulun Energia Oy

Oulun Energia Oy:n toimialana on energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi tuottaa, hankkia, siirtää ja myydä sähkö- ja lämpöenergiaa sekä polttoaineita. Yhtiön toimialaan kuuluu lisäksi tarjota alaan liittyviä suunnittelu-, käyttö-, kunnossapito- ja asennuspalveluita sekä energialiiketoimintaan liittyviä oheispalveluita. 

Yhtiö muodostaa yhdessä omistamiensa yhtiöiden ja osuuksien kanssa Oulun Energia-konsernin, joka harjoittaa energiantuotanto- ja kaukolämpöliiketoiminnan lisäksi sähkön vähittäismyyntiä (Oulun Sähkönmyynti Oy), sähkön siirtoja jakelutoimintaa (Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy), rakennus- ja kunnossapitotoimintaa (Oulun Energia Urakointi Oy) ja voimalaitospolttoaineiden tuotantoa (Turveruukki Oy). 

Vuonna 2015 perustetun Huoltovoima Oy:n toimialana on hankkia energiaa ensi sijassa yhtiön osakkaille tai avoimilla markkinoilla myytäväksi.

Janne Heikkinen
Hallituksen varapuheenjohtaja