Työtä turvallisen kotisi puolesta

22.2.2023

Turvallisuus on yksi ihmisen perustarve, joka nousee hyvin korkealle meidän arvomaailmassamme. Puolustusvoimat, poliisi, pelastuspalvelut, rajavalvonta, tulli sekä energian- ja elintarviketuotannon omavaraisuus ovat turvallisuutemme kulmakiviä. Tulevat vaalit ovat monella tapaa Suomen tärkeimmät vaalit, koska ne ovat arjen turvallisuuden vaalit, ja politiikkojen tärkein tehtävä on varmistaa kaikille turvallinen arki.

Havaintojeni ja viranomaisten tietojen perusteella uhat ja riskit ovat todellisia. Lähitulevaisuudessa on erityisen tärkeää, miten tulemme uhkat ja riskit ratkaisemaan. Suomessa on edelleen turvallista, mutta on nähtävissä myös huolestuttavia merkkejä. Nuorten tekemät väkivallan teot ovat kasvussa, yhtä raaempia ja rikoksiin liittyy yhä vahvemmin huumeet. 

Jokaisen perusoikeus on elää ilman väkivaltaa, kiusaamista ja syrjityksi tulemista. Koulujen henkilöstön ja opiskelijoiden ymmärrystä kiusaamisen ja väkivallan vaikutuksista ja ehkäisystä on lisättävä. Osaaminen ja resurssit puuttua nuorten pahoinvointiin nopeasti ja tehokkaasti on varmistettava. Kiusaamiselle on oltava nollatoleranssi. Siksi nyt on panostettava määrätietoisesti ennaltaehkäisevään työhön, jolla estämme katastrofin.

On ensiarvoisen tärkeää, että tunnistamme uhat ja riskit ja löydämme ratkaisut, joilla saamme asian vielä haltuun. Tarvitseville on annettava riittävä tuki ja terapiatakuu sekä mielenterveyspalvelut on saatava nopeasti ajan tasalle. Poliisin ja pelastustoimen resursseja on myös vahvasti lisättävä. 

Meidän tulee tehdä kaikkemme, että lapsillamme ja lastenlapsillamme on turvallinen Suomi myös tulevaisuudessa. Tärkein arvovalinta vaaleissa on äänestää TURVALLISEN KOTISI PUOLESTA.


Juha Hänninen

Turvallisuuspäällikkö evp.

Kansanedustajaehdokas (kok.) Oulu