Kiertokaaren epäonnistunut kilpailutus keskeytettävä

4.4.2023

Oulun kaupungin tavoitteena on olla Suomen yritysmyönteisin kaupunki. Tavoite on kunnianhimoinen ja vaatii kaikkien yhteistä toimintaa tavoitteen saavuttamiseksi.

Kiertokaari Oy on oululaisten veronmaksajien omistama osakeyhtiö, joka toimii itsenäisesti, mutta jonka oletetaan tukevan kaupunkistrategiaa. Julkisuudessa esitetyt yrittäjien huolet ja Kiertokaari Oy:n toimitusjohtaja Sami Hirvosen lähes ylimieliset vastaukset (Kaleva 29.03) heidän huoliinsa eivät herätä luottamusta hyvin toteutetusta kilpailuttamisesta.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää Kiertokaari Oy:n hallitukselle, että se välittömästi keskeyttää kilpailutuksen ja tekee uuden tarjouspyynnön korjattuna yrittäjien esittämillä olennaisilla lisätiedoilla. 

Perustelemme tätä seuraavasti: markkinavuoropuhelussa ilmenneet yrittäjien huolet eivät ole päätyneet tarjousehtoihin. Yrittäjien esittämät kymmenet selventävät kysymykset eivät ole saaneet riittävän yksiselitteisiä vastauksia. Kilpailuehtojen mukainen aloituspäivämäärä 1.7.2023 kohtuuttomuuksineen on täysin kestämätön yrittäjien kannalta (kaluston hankinta/uusiminen sekä henkilöstön rekrytointi).

Kokoomuksen valtuustoryhmän esittämät toimenpiteet eivät vaaranna kuluttajan palveluita, sillä jätehuolto on toiminut paikallisten yrittäjien toimesta moitteettomasti vuosikymmeniä. Näkemystämme puoltaa myös Ympäristöministeriön lausunto siirtymäajoista 16.11.2022.  Pelkäämme, että kuluttajalle syntyvä kustannus kasvaa. Tämä ei voi olla kilpailutuksen alkuperäinen tarkoitus. Nyt on aika kuunnella yrittäjiä, korjata virheet ja huolehtia kuluttajan etujen toteutumisesta.

Sami Pikkuaho

Valtuustoryhmän pj (kok)

Jarmo J Husso

Kaupunginhallitusryhmän pj (kok)