Kulttuurilla on annettavaa

25.3.2023

Kulttuurilla on annettavaa

”Kulttuuri on luksuspalvelu, johon Suomessa menee liikaa rahaa.” Tuo lienee yksi tämän kevään vaalien symboloivin lause ja tekee suuren palveluksen kaikille kulttuurialan toimijoille. Lause hitsaa luovat ammattilaiset yhteen ja samalla se vahvistaa muiden puolueiden yhteistyötä tavalla, jota persut eivät varmastikaan Purran kommentilla toivoneet. Ehkä pinnalle Purran sijaan voisikin pulpahtaa Susanna Pettersonin blogin sanoma: ”Tiede ja kulttuuri ovat elävän ja kasvukykyisen maan elinehto. Jos tiedettä ja kulttuuria ei ole, käteen ei jää mitään. Ei tietoa menneisyydestä, ei ymmärrystä nykypäivästä, eikä ajatusta tulevaisuudesta. Ei synny uutta. Ilman tiedettä ja kulttuuria ei ole myöskään bisnestä. Ja maa, tässä tapauksessa Suomi, voidaan laittaa kiinni.”

Virkahenkilönä olen vuosien varrella usein joutunut perustelemaan, miksi museoista ja kulttuurista ei pidä säästää. Moni kuntapäättäjä on keksinyt hyvän tavan kääriä kasaan tarvittavat säästöt lakkauttamalla museon tai teatterin. Mutta mitä menetetään, jos kulttuuri oikeasti ajetaan alas? Mitä meille jää, jos taide riisutaan ympäristöstä, musiikki ja teatteri katoaa ja elokuvia ei enää esitetä? Kuka haluaa sellaisen Suomen?

Näyttää siltä, että näiden vaalilupausten perusteella ei moni. Kokoomuksella on ansiokas kulttuuria ja sivistystä tukeva ohjelma ja kulttuuriin panostaminen saa kannatusta harvinaisen laajasti kaikilta puolueilta. Kulttuurin merkitys ymmärretään ja sitä arvostetaan. Tulevalla hallituskaudella on aika muuttaa arvostus teoiksi, panostuksiksi ja satsauksiksi. Meillä on tutkittua tietoa taiteen ja taiteellisen toiminnan merkityksestä oppimiseen ja sitä kautta elämässä menestymiseen. Taiteelliseen toimintaan osallistuminen opettaa taiteen tekemistä ja taiteen ymmärrystä. Sen lisäksi taiteelliseen toimintaan osallistuminen voi kehittää kognitiivisia kykyjä, opettaa itsetuntemusta, tunnetaitoja ja vuorovaikutuskykyjä, sekä parantaa koulussa ja työssä menestymistä. Taiteen ja taiteellisten menetelmien käytön on todettu tukevan oppimista niin oppilaitoksissa kuin työyhteisöissä. Taiteellinen toiminta edesauttaa yhteiskunnallisten innovaatioiden syntymistä tukemalla luovuuden kehittymistä. Se antaa eväät asioiden ja merkitysten yhdistelemiseen uusilla tavoilla.

Oulussa tämä näkyy valmistautumisena Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoteen. Kuntapäättäjät ovat hankkeeseen sitoutuneet ja valtioltakin on tukea luvassa. Kulttuuri-ilmastonmuutosta todellakin tarvitaan Oulussa ja koko pohjoisessa Suomessa. Toivottavasti vaalien jälkeen muun Suomen sukset ovat samaan suuntaan Oulun kanssa.

Jonna Tamminen, 177

Eduskuntavaaliehdokas