Yrittäjien pysäköintimittarissa aika loppunut

28.1.2022

Kalevassa on julkaistu artikkeleita siitä, kuinka kivijalkakauppiaiden mitta on tullut täyteen uusien liikennesuunnitelmien tultua julkisiksi. Esimerkiksi kelpaa Hallituskadun perinteinen bulevardipaikoitus ja Postiaukion poistuvat pysäköintipaikat. 

Miksi näin pääsee käymään yrittäjien näyteikkunoiden edessä, ja he joutuvat heräämään uhkakuviin suunnitelmien ollessa jo pitkällä? Oulun kaupunkistrategia, ympäristöohjelma, keskustan kestävä liikennesuunnitelma (SUMP) ja useat muut ohjelmat sekä valtakunnaliset tavoitteet ovat olleet ohjenuorana virkamiesten suunnittelussa. Poliitikot ovat päätöksensä asialle antaneet. "Keskustassa henkilöautoliikenteen läpiajo tulisi ohjata keskustan ohi ja siirtää pysäköintiä enemmän keskitettyihin laitoksiin, jolloin tilaa jäisi enemmän viihtymiselle, kävelylle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle." Syyllisiä on turha hakea, mutta on tunnustettava tosiseikat ja myönnettävä, että ollaan menty liian pitkälle. 

Oheiset lainaukset tehdyistä päätöksistä ja toimenpideohjelmista ovat olleet hyvää tarkoittavia ja monin osin kannatettavia, mutta kun ne muuttuvat käytännön toimenpiteiksi, ne ovatkin muuttuneet yritystoiminnan vaikeuttamiseksi ja joiltakin osin viimeiseksi naulaksi kivijalkayrittäjän oven laudoittamiseen.

Kauppahallin asiakasvirrat ovat tyrehtyneet, rantakadun kesän patiorakennelmia varten rajoitettu pysäköinti jäikin pysyvästi voimaan. Satoja metrejä kadunvarsipysäköintiä poistui torin välittömästä läheisyydestä. Nämä vain muutamia esimerkkejä kuluttajille perinteisten pysäköintipaikkojen poistumisesta. Kysymme, voisiko talvella tyhjä ja autio torialue olla osittain tuomassa väliaikaista helpotusta pysäköintirapeeseen? Ymmärrämme, että kadunvarsipysäköinti ei yksinään ole syy tai pelastusrengas yrittäjien ahdinkoon, mutta useassa kaupungissa on joudutta ottamaan takapakkia aikaisemmista suunnitelmista. Nyt on aika tehdä se Oulussa.

Yli sata kivijalkayrittäjää on allekirjoittanut kiivassanaisen adressin Oulun kaupungin päättäjille. Me allekirjoittaneet haluamme antaa heille tukemme ja vaadimme seuraavaa: Kadunvarsipysäköintiä on lisättävä ja yrittäjäjärjestöt on osallistettava suunnitteluun riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta heidän elinmahdollisuutensa ja sitkeä työ kotikaupunkimme hyväksi mahdollistetaan.

Kirjoitus julkaistu Kalevassa 28.1.2022


Sami Pikkuaho

Kivijalkayrittäjä, valtuustoryhmän pj. (kok.)


Jarmo J. Husso

20. Rotuvaari, kaupunginhallitusryhmän pj. (kok.)