Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro talousarviokeskustelussa

2.12.2019

Kaupunginhallituksen talousarvioprosessia voi hyvällä omallatunnolla luonnehtia edellisvuosia sopuisammaksi. Muutamaa pientä yksityiskohtaa lukuun ottamatta onnistuimme rakentamaan laajaa konsensusta valtuustoryhmien välille, eikä tiukkoja äänestyksiä juurikaan nähty.

Onko konsensus siis todellakin palaamassa oululaiseen päätöksentekoon? Voisiko olla mahdollista, että vihdoinkin palaisimme vaiheeseen, jossa kaikki ryhmät olisivat aidosti huolissaan kotikaupunkimme taloudenpidosta?

Absoluutteja numeroita katsoessa näin ei näytä tapahtuvan. Ilmapiiri on sopuisa ja suotuisa, mutta vahvasti alijäämäinen ja velkaantuva taloudenpito silti jatkuu. Kuluva vuosi tulee päättymään lähes 20 meuroa suurempaan alijäämään kuin vuoden alussa suunnittelimme. Syitä on ulkopuolelta annetuissa tekijöissä, mutta rehellisyyden nimessä on todettava, että tärkeimmät lautakunnat ja tämä valtuusto omilla päätöksillään ovat saaneet aikaan kiihtyvän negatiivisen kierteen.

Positiivista todellakin on se, että talousarvioon osallistuvat antoivat kaupunginjohtajalle ennenaikaisen joululahjan. Hänelle täytyi tulla yllätyksenä se, että poiketen edellisvuosista ryhmät eivät juurikaan esittäneet lisämäärärahaesityksiä. Linnanmaan uimahallin suunnittelumäärärahan palauttaminen ja seniorineuvolatoiminnan aloittaminen tulevana vuonna olivat välttämättömiä kokoomuksen ryhmälle . Toivottavasti ne läpäisevät valtuustokäsittelyn yksimielisesti.

Haluamme korostaa muutamia yksityiskohtia, jotka kokoomuksen valtuustoryhmä kokee erityisen tärkeiksi.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan osalta olemme tyytyväisiä panostuksiin kouluihin ja liikuntaan. Erityisellä ilolla tervehdimme erilaisten rahoitusmallien käyttöä investointien yhteydessä. Esimerkkinä mainitsemme Salonpään koulun. Sisäilmaongelmat ja väestörakenteen dramaattinen muutos lähivuosina edellyttävät tarkkaa harkintaa investointien osalta, jotta ne joustavasti muuttuisivat käyttötarkoitukseltaan tulevaisuuden tarpeisiin. Lyseon peruskorjaus lukiokäyttöön on meille kynnyskysymys, josta emme tule tinkimään.

Hyvinvointilautakunnan budjetin osalta tervehdimme ilolla, että erikoissairaanhoidon ja perustason yhteistyötä kehitetään määrätietoisesti. Tämän integraatiokehityksen nimeen vannotaan usein ja odotukset ovat korkealla. Syytä onkin, sillä hyvinvointipalveluiden menokehys ylittyi kuluvana vuonna ennätyksellisen huolestuttavasti. Varhainen tuki ja ennaltaehkäisy ovatkin avainsanoja budjetissa, jotta raskaat erikoissairaanhoidon kustannukset eivät räjähdä tämänvuotiseen tapaan.

Yhteisesti näistä kahdesta lautakunnasta voisi todeta seuraavaa: niiden taloudenpito ratkaisee koko kaupungin taloudenpidon. Tämänvuotiset raskaat ylitykset ovat lähes sellaisenaan siirtyneet tulevan vuoden budjettiin. Selkosuomella lausuttu toivomus on: voisivatko nämä kaksi lautakuntaa edes yhden vuoden selvitä samoilla kuluilla kuin edellisvuonna? Kukaan ei puhuisi leikkauksista, säästöistä tai kulujen sopeuttamisesta. Riittäisi ainoastaan se, että tasapainoista taloutta toteutettaisiin tämän vuoden kuluilla. Yksinkertaista, ilmeisen realistista ja tulevaisuuden luottamusta kasvattavaa.

Orastava ja hauras konsensus joutuu todelliseen koettelemukseensa parin kuukauden kuluttua tästä hetkestä. Ns Laesterän lista tulee silloin käsittelyyn.Tämän valtuuston on päätettävä, haluammeko konsensuksen nimissä silitellä talouden ongelmat sisäsiistiksi näpertelyksi vai onko meillä rohkeutta ja vastuuta AIDOSTI ja TODELLA tehdä rakenteellisia ratkaisuja , jotta vuodesta toiseen tappiolliset tilinpäätökset ja yhä kasvava velanotto saataisiin kuriin. Veronkorotuksille kokoomus tulee aina äänestämään ei, sillä todellisuudessa se on ahkerien ihmisten työn verottamista. Se ei käy. Väistämätöntä tulee olemaan se, että järeämpää talouskuria on noudatettava tulevina vuosina.

Kaikkien ryhmien puheenjohtajat nostivat kätensä budjettiseminaarissa sitoutumisen merkiksi tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tervehdimme tätä suurella ilolla ja kokoomus haluaa vilpittömästi kiittää virkamiehiä ja muita valtuustoryhmiä hyvässä hengessä sujuneesta talousarvioprosessista.

Tulevan vuoden 2020 nukumme velkaisella tyynyllä rauhatonta unta.

Toivotamme silti kaikille valtuutetuille, virkamiehille ja kuntalaisille rauhallista, yhteishengen, toivon ja rakkaimpien kanssa vietettävää Adventin aikaa.

Oulun Kokoomuksen valtuustoryhmä