Iltapäiväkerhot taattava kaikille 1.- ja 2. luokkalaisille

20.10.2023

Lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät parhaiten yhdessä rauhallisen, avoimen ja ymmärtävän aikuisen parissa kun taas pitkällinen yksinolo, some ja tietokonepelit voivat näitä taitoja kaventaa. Olisi äärimmäisen tärkeää, että jokainen lapsi tulisi päivittäin kohdatuksi; että hän kokisi olevansa jollekin aikuiselle arvokas omana itsenään, että jotakuta kiinnostaisi mitä hänelle juuri tänään kuuluu ja että joku kehuisi taas niin kauniista piirrustuksesta.

Perusopetuslain mukaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille lapsille. Kunnat saavat valtionosuutta perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen, mutta kunnilla ei silti ole minkäänlaista velvollisuutta tarjota iltapäivätoimintaa.

Perusopetuksen iltapäivätoiminnassa leikitään, askarrellaan, liikutaan, ulkoillaan ja syödään terveellinen välipala turvallisessa ympäristössä kasvatuksen ammattilaisten ohjauksessa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä, lisätä lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, vähentää syrjäytymistä sekä mahdollistaa lapsen tunne-elämän tasapainoinen kehitys.

Pohteen hyvinvointikertomuksen mukaan 20% lapsistamme kokee itsensä yksinäiseksi ja 60 % kokee, ettei opettaja ole useinkaan kiinnostunut oppilaan kuulumisista. Yksinäisyys ja kohtaamattomuus voivat pitkittyneenä johtaa masennukseen, ahdistukseen, päihteiden käyttöön ja jopa itsemurhiin. Yksi mahdollisuus näiden surullisten ongelmien korjaamiseksi ja estämiseksi olisi niinkin yksinkertainen kuin iltapäiväkerhotoiminnan mahdollistaminen kaikille halukkaille 1. ja 2. luokkalaisille. Arvioiden mukaan jokainen syrjäytynyt nuori maksaa elämänsä aikana yhteiskunnalle noin 1,2 miljoonaa euroa eli satsaus syrjäytymisen ehkäisyyn kannattaa aina.

Valtuustoaloite asiasta jätetty
Jätimme kokoomusryhmänä aloitteen iltapäiväkerhon lisäämisestä kaikille 1.-ja 2.luokkalaisille sekä erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille.

”Perusopetuslain mukaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille lapsille. Kunnat saavat valtionosuutta perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen, mutta kunnilla ei silti ole minkäänlaista velvollisuutta tarjota iltapäivätoimintaa. Oulussa iltapäivätoimintaa on ollut tarkoitus tarjota kaikille 1. luokkalaisille, mutta palautteiden mukaan mahdollisuus iltapäiväkerhon toimintaan osallistumisessa on tällä hetkellä hyvin epätasa-arvoista ja riippuu paljolti lapsen asuinalueesta: Ritaharjussa ja Kastellissa iltapäiväkerhoon ei mahdu kaikki 1. luokkalaiset kun taas muualla mukaan pääsee myös osa 2.luokkalaisista.

Perusopetuksen iltapäivätoiminnassa leikitään, askarrellaan, liikutaan, ulkoillaan ja syödään terveellinen välipala turvallisessa ympäristössä kasvatuksen ammattilaisten ohjauksessa. Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä, lisätä lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, vähentää syrjäytymistä sekä mahdollistaa lapsen tunne-elämän tasapainoinen kehitys osana hyvän mielenterveyden ylläpitoa.

Pohteen hyvinvointikertomuksen mukaan 20% lapsista (0-18v) kokee itsensä yksinäiseksi ja 60 % kokee, ettei opettaja ole useinkaan kiinnostunut oppilaan kuulumisista. Yksinäisyys ja kohtaamattomuus voivat erityisesti pienten lasten kohdalla johtaa pitkittyneenä masennukseen, ahdistukseen ja päihteiden käyttöön. Arvioiden mukaan jokainen syrjäytynyt nuori maksaa elämänsä aikana yhteiskunnalle noin 1,2 miljoonaa euroa.

Lasten tunne- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät parhaiten yhdessä läsnäolevien aikuisten parissa kun taas pitkällinen yksinolo, sosiaalisen median liiallinen käyttö ja tietokonepelit voivat näitä taitoja kaventaa. Pienimpien koululaisten eli 1. ja 2. luokkalaisten koulupäivät loppuvat useimmiten puolen päivän aikaan, joka tarkoittaa liian monen lapsen kohdalla useita tunteja yksinoloa.

Kokoomuksen valtuustoryhmä ehdottaa, että mahdollisuus osallistua iltapäiväkerhon toimintaa taataan kaikille 1.- ja.2. luokkalaisille sekä erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille tärkeänä osana hyvän mielenterveyden ylläpitoa ja vaikeampien terveysongelmien ennaltaehkäisyä.”


Erika Taube-Säkkinen

Kaupunginvaltuutettu