Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) on pohjoisin viidestä Suomen yliopistollisesta sairaanhoitopiiristä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella asuu noin 400 000 ja Pohjois-Suomen kattavalla erityisvastuualueella (OYS-erva) noin 740 000 henkilöä. 

Sairaanhoitopiirillä on kaksi sairaalaa, Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulaskankaan sairaala, sekä kehitysvammahuollon toimintayksikkö. Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan Pohjois-Pohjanmaalla suurimmaksi osaksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluu 29 jäsenkuntaa.

PPSHP:n hallitus

Paavo Koho
Jäsen

Jorma Kivelä
Varajäsen

PPSHP:n valtuusto

Pia-Riitta Korvenheimo
Jäsen

Elli-Nora Vehmanen 
Varajäsen