Tiedote: Oulun Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa Oulun siirtyvän pormestarimalliin!

10.2.2022

Oulun Kokoomuksen valtuustoryhmä piti 10.2. kokouksen liittyen tulevan johtamisjärjestelmän valintaan.

Maailman yleisin kunnallisen itsehallinnon johtamismalli on pormestarimalli. Onnistuakseen työssään pormestari tarvitsee poliittisen selkänojan, joka on muodostunut kaupunginvaltuuston selkeän enemmistön hyväksymästä pormestariohjelmasta.  

"Pormestarimallissa kasvollinen tulosvastuu lisääntyy ja vastuurakenteet ylimmässä johdossa yksinkertaistuvat. Pormestarin on saatava aikaan ohjelma, joka on vaalikauden mittainen selkeä toimenpiteitä ja tavoitteita sisältävä tiekartta - ja mikä tärkeintä - sen oletetaan päätyvän ratkaisuihin ja päätöksentekoon.” Valtuustoryhmän puheenjohtaja Sami Pikkuaho toteaa

Kokoomuksen Oulun valtuustoryhmä näkee pormestarimallin vaihtoehtona, jossa kaupunkimme edunvalvonta, tehokas ja ennustettava taloudenpito ilman veronkorotuksia on mahdollinen. Tämä olisi uutta oululaisessa poliittisessa päätöksenteossa.

Pormestarimalli ei itsessään suojaa oululaisia hyvältä tai huonolta pormestarilta.  Kyvyt, kokemus, tahto ja ehkä karismakin ovat ne kriteerit, jotka pormestarin on pystyttävä kohtaamaan.

Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa 2023 alussa, Oulun kaupungin ”poliittinen koko” melkein puolittuu. Uusi johtamisjärjestelmä on mielestämme se vaihtoehto, joka parhaiten ja nopeimmin toisi ratkaisut supistuvaan hallintoon, lähes kaksinkertaistuvaan suhteelliseen velkaantuneisuuteen ja pakottaisi myös kaupunginhallituksen ja valtuuston ottamaan nopeasti kantaa pormestariohjelman toteuttamiseen.

"Oulun on sopeuduttava monilla tavoin hyvinvointialueen jälkeiseen päätöksentekoon. Kokoomus haluaa aloittaa keskustelun esimerkiksi kaupunginvaltuutettujen ja lautakuntien jäsenten määrän laskemiseksi kuntalain mukaiselle minimitasolle. Haluamme ison kuntaliitoksen toteutumatta jääneet synergiaedut ja organisaation keventymisen vaatimukset toteutettavaksi pormestarijärjestelmän avulla", Pikkuaho linjaa

Lisätiedot:

Sami Pikkuaho

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja

0400 796 889  

sami.pikkuaho@ouka.fi