Valtuustoaloite: Läpinäkyvyyttä kaupungin päätöksentekoon – aloitteet ja valtuustokyselyt tietokantaan

29.3.2021

Oulun kaupunginvaltuusto 29.3.2021

Läpinäkyvyyttä kaupungin päätöksentekoon – aloitteet ja valtuustokyselyt tietokantaan

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 19.8. Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnitelman vuosille 2019–2021. Vuorovaikutussuunnitelma ohjaa jatkossa osallisuutta ja vaikuttamista Oulussa. Suunnitelmassa esitellään kaupungin osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä vuorovaikutusta kehittävät tavoitteet ja toimenpiteet.

Vuorovaikutussuunnitelmasta löytyy yksi teema, joka pureutuu päätöksentekoon. Sen tavoitteita ovat: 1) kuntalaiset tietävät kaupungin päätöksenteosta, sen vaiheista ja vaikuttamisen paikoista; 2) päättäjät ovat päätöstä tehdessään tietoisia kuntalaisten näkemyksistä ja päätöksen vaikutuksista; 3) kuntalaiset osallistuvat palveluiden ja toiminnan suunnitteluun.

Kuntalainen voi tehdä kuntalaisaloitteen ja valtuutettu valtuustoaloitteen. Valtuutettu voi myös tehdä halutessaan valtuustokyselyn. Näille kolmelle on yhteistä se, että aiemmin tehtyjä aloitteita tai kyselyitä ei voi hakea nykyaikaisesta tietokannasta, eikä niiden etenemistä tai niihin annettuja vastauksia voi tarkastella keskitetystä tietokannasta.

Tämän aloitteen allekirjoittajat esittävät, että Oulun kaupunki luo keskitetyn tietokannan, josta kuntalainen tai päättäjä voi a) etsiä aiempia aloitteita tai kyselyitä; b) tarkastella niihin annettuja vastauksia ja c) seurata aloitteiden perusteella aloitettujen toimenpiteiden etenemistä.

Tällainen digitaalinen työkalu olisi sekä Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden mukainen että lisäisi kaupungin poliittisen päätöksenteon ja virkamiesvalmistelun läpinäkyvyyttä.

Allekirjoittajat: 

Kokoomuksen valtuustoryhmä