Oulun Kokoomukselta valtuustoaloite kouluväkivallan kitkemiseksi

22.2.2021

Oulun Kokoomus jätti valtuustoaloitteen kouluväkivallan kitkemisestä Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantaina. Aloitteessa esitetään, että Oulussa laaditaan yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa vastaava ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi on nykyistä selkeämmät ja suoraviivaiset ohjeet sekä yhteiset toimintamallit. 

“Lainvastaisille teoille on oltava nollatoleranssi sekä kouluissa että niiden ulkopuolella. Tehokas asioihin puuttuminen vaatii viranomaisten selkeää ja suunnitelmallista yhteistyötä. Etelä-Karjalasta voisi ottaa mallia ja kehittää Ouluun oma kouluväkivaltaa kitkevä malli”, Oulun Kokoomuksen puheenjohtaja Sami Pikkuaho sanoo. 

“On tärkeää, että asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä. Kiusaaminen on epämääräinen ilmaisu teoille, jotka täyttävät usein rikoksen tunnusmerkistön. Väkivalta, ahdistelu, uhkailu, vainoaminen, varkaudet, kunnianloukkaus tai muut lainvastaiset teot eivät kuulu kouluihin. Rikokset ovat rikoksia kouluissakin”, Pikkuaho sanoo. 

Kokoomus viittaa aloitteessaan ns. Etelä-Karjalan malliin. Etelä-Karjalassa on saavutettu hyviä tuloksia uudesta mallista lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi. Malli tarkoittaa tiivistettynä sitä, että jos alle 15-vuotias lapsi tekee koulussa lainvastaisen teon, asiasta tehdään rikosilmoitus. Tekijä ohjataan keskusteluryhmään, jossa on tekijän ja uhrin lisäksi mukana keskustelemassa molempien huoltajat, poliisi sekä nuorten oikeusedustaja. 

Etelä-Karjalassa on laadittu koko maakuntaan yhteinen ohjeistus, jonka mukaisesti lainvastaisiin tekoihin puututaan. Ohjeistuksessa on laadittu tapauskohtaisia ohjeita eri kiusaamistilanteisiin. Ohjeistuksen ydin on siinä, että se tuo yhteiset selkeästi kirjatut ja riittävän vakavat toimintatavat kiusaamiseen puuttumiseksi. 

Kokoomuksen Niilo Heinoselta aloite nuorisovaltuuston puhe- ja läsnäolo-oikeudesta valtuuston kokouksiin 

Oulun nuorin kaupunginvaltuutettu Niilo Heinonen (kok.) jätti muun kokoomusryhmän tukemana aloitteen nuorisovaltuuston puhe- ja läsnäolo-oikeudesta kaupunginvaltuuston kokouksiin. Heinonen esittää, että kaupunginhallitus valmistelee hallintosääntöön viipymättä muutoksen, joka mahdollistaa Oulun nuorisovaltuustolle puhe- ja läsnäolo-oikeuden valtuuston kokouksiin. 

“On tärkeää, että nuorten ääni kuuluu kaupungin päätöksenteossa. Alaikäiset eivät pääse valitsemaan edustajiaan päätöksentekoon kevään kuntavaaleissa, joten heitä on kuultava muuten itseään koskevista asioista päätettäessä. Puhe- ja läsnäolo-oikeus olisi perusteltua myöntää lautakuntien lisäksi myös valtuuston kokouksiin”, Heinonen sanoo. 

“Oulu on kuudesta suurimmasta kaupungista ainoa, jossa nuorisovaltuusto ei ole edustettuna valtuustossa edes rajattuja asioita käsiteltäessä. Tämä on häpeällistä Oululle”, Heinonen lisää. 

Lisätiedot: 

Sami Pikkuaho, puh. 040 0796889 
Niilo Heinonen, puh. 044 0300 851