Katse pohjoisen turvallisuuteen

10.9.2022

Venäjän aloittama sota Ukrainaa vastaan on järkyttänyt turvallisuuden tunnetta kaikkialla. Venäjän nykyhallinto on nopeassa aikataulussa onnistunut muuttamaan maansa yhteistyökumppanista hylkiövaltioksi, jonka kanssa kaikki järkevä ja sopimuksellinen yhteistyö lienee mahdotonta. Nopeasti muuttuneessa maailmantilanteessa vaikutukset ulottuvat myös pohjoiseen.  Pohjois-Suomen merkitys koko maallemme on korostunut.

Pohjoinen on portti ja maayhteys länteen, tuleviin Nato-liittolaisiimme Ruotsiin ja Norjaan. Turvallisuutta, puolustusta, logistiikkaa ja huoltoa tulee suunnitella ja ylläpitää yhdessä turvallisten liittolaisten kanssa. Tämä tarkoittaa mahdollisuuksia liikuttaa tarvittaessa sotilaallista kalustoa ja ylläpitää tehokkaita huoltoreittejä, tiestöjä ja ratoja.

Tämänhetkiset logistiset yhteytemme pohjoisessa ovat tulevaisuuden tarpeisiin nähden varsin vaatimattomia, ratojen osalta oikeastaan olemattomat. Toimiva ratayhteys Ruotsin kautta Norjaan tai suoraan Norjaan mahdollistaisi pääsyn pohjoisen syväsatamiin ja huoltovarmuuden parantamisen varsinkin tilanteessa, jossa merireittejä Itämerellä häirittäisiin.

Yhteyksien pitää toimia myös maan sisällä etelästä pohjoiseen, mikä tarkoittaa kaksoisraiteen tekemistä lopultakin valmiiksi ja toimivia infrarakenteita.

Ruotsi ilmoitti loppukeväällä isosta investointiohjelmasta maan liikenneväyliin, joissa tuli merkittäviä satsauksia myös pohjoiseen. Hankkeen keskiössä on ollut erityisesti malminjalostus- ja energiateollisuuden tarpeet osana vihreää siirtymää.

Meillä samankaltaisia, erityisesti elinkeinoelämästä lähteneitä tarpeita, on ollut jo pitkään Oulu–Liminkaradan kaksoisraiteen osalta. Merkittävä osa Suomen luonnonvaroihin liittyvistä elinkeinoelämän investoinneista on käynnistymässä ja jo käynnissä pohjoisessa, joten raideliikenne on saatava uskottavaan kuntoon.

Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsee yli 40 % maamme tuulivoimasta ja lisää rakennetaan. Metsä Group investoi Kemiin miljardiluokan biotuotetehdasta ja vastaavan kokoluokan investointi on suunnitteilla Ouluun Stora Enson toimesta. Lisäksi malminjalostukseen, vedyn tuotantoon ja puunjalostukseen on suunnitteilla suurinvestointeja. Nyt olisi nopeasti selvitettävä uudelleen raideyhteyden mahdollisuudet myös Norjaan.  Tässä yhdistyy elinkeinoelämän ja huoltovarmuuden tarpeet matkailualaa unohtamatta.

On ensiarvoisen tärkeää, että tunnistamme ja tunnustamme nopeasti muuttuneen tilannekuvan.

Meidän on tehtävä kaikkemme, että lapsillamme ja lastenlapsillamme on turvallinen Suomi myös tulevaisuudessa. Siksi katse eteenpäin ja pohjoisen tulevaisuuteen. 

Juha Hänninen

Oulun kaupunginvaltuuston

Puheenjohtaja