Iloa liik­ku­mi­seen, euroja lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­seen

21.11.2022

Ouluun on saatu tänä vuonna yhteisen pohjoisen vaikuttamistyön ansiosta historiallisen hyvin valtion liikuntapaikkarakentamisen avustuksia.

Liikunnan vaikutukset yksilön hyvinvointiin ja elämään ovat kiistattomia. Liikunta arjessa parantaa elämänlaatua: auttaa palautumaan ja hallitsemaan stressiä sekä parantaa unta ja elämänhallintaa. Liikunta vaikuttaa myönteisesti myös koulumenestykseen, koulutustasoon, ansiotuloihin ja jopa kiinnittymiseen.

On tärkeää, että yhteiskunta, siis sekä valtio että kunnat, tukevat ihmisten liikkuvaa elämäntapaa. Se on sekä yksilön että yhteiskunnan etu. Keinoina on panostukset liikuntaan ja eri lajeja mahdollistavaan liikuntapaikkarakentamiseen.

Ouluun on saatu tänä vuonna yhteisen pohjoisen vaikuttamistyön ansiosta historiallisen hyvin valtion liikuntapaikkarakentamisen avustuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuoden 2024 loppuun mennessä valmistuvan kauan odotetun Linnanmaan uimahallin rakentamiseen 800 000 euroa ja niin ikään Linnanmaalle rakentuvan erityisesti junioreiden jääkiekkoharrastuksen edellytyksiä parantavalle Kärppälinna-harjoitusjäähallille 750 000 euroa.

Merkittävä osa suomalaisista voisi liikkua enemmän, sillä vain kolmannes saavuttaa liikuntasuosituksen.

Liikkumattomuuden kustannukset yhteiskunnalle ovat noin kolme miljardia euroa vuodessa. Tämä koostuu valtioneuvoston teettämän selvityksen mukaan muun muassa sairauspoissaoloista, työtehon alenemisesta, pitkäaikaissairauksista sekä ikääntyvien hoidon ja terveydenhuollon suorista kustannuksista.

Lisäksi Suomessa on EU:n nopeimmin ikääntyvä väestö, jonka vaikutuksesta liian vähäisestä liikunnasta koituvat menot yhteiskunnalle ovat vaarassa kasvaa merkittävästi entisestään.

Oulussa on tehty pitkäjänteistä työtä kaupunkilaisten liikuttamiseksi. Vuonna 2019 Oulu valittiin Suomen liikkuvimmaksi kunnaksi ja jälleen tänä vuonna Oulu on Suomen suurten kaupunkien ykkönen THL:n terveyttä edistävän liikunnan vertailussa.

Vertailussa pisteitä saa muun muassa liikuntapaikkojen kohtuullisista käyttömaksuista ja kuntalaisille suunnatuista ohjatuista liikuntaryhmistä.

Enemmänkin voi tietysti tehdä. Hyvä edistysaskel on marraskuun kaupunginvaltuustossa hyväksytty Oulun kaupungin yksityisen liikuntapaikkarakentamisen tuen korottaminen yhdestä miljoonasta puoleentoista miljoonaan. Tällä tuetaan liikkeelle entistä enemmän liikuntapaikkahankkeita.

Liikunta ja urheilu on Suomen suurin kansanliike ja hyvä niin. Yli 10 000 seuran kautta liikkuu yli 1,8 miljoonaa suomalaista. Panostukset liikuntaan ovat panostuksia yhteiseen tulevaisuuteemme.

Liikkuminen on parhaillaan yhteisöllistä ja mukavaa. Itse löysin liikunnan ilon jo nuorena yleisurheilun ja jalkapallon parista. Nykyään tärkeä osa omaa liikuntaa ja palautumista on aamukävelyt, jumpat Heinäpään kuntoportaissa ja hyötyliikunta sekä lasten liikuntaharrastusten tukeminen. Kannustetaan toinen toisiamme liikkumaan.


Mari-Leena Talvitie 

Kansanedustaja