Hyvinvointialueen potilaat jonoista hoitoon

10.12.2021

Aluevaalit pidetään jo tammikuussa ja moni äänestäjä kaipaisi vielä lisätietoja mistä vaaleissa valittavat valtuustot päättävät. Tähänastinen julkinen keskustelu asiasta ei riittävästi ole epätietoisuutta onnistunut vähentämään. Hyvinvointialueet järjestävät tulevaisuuden sosiaalipalvelumme, terveydenhuoltomme ja pelastustoimen, rahat näiden palvelujen järjestämiseen tulevat jatkossakin verovaroistamme. Kyse on elämämme isoimmista asioista, terveydestä, turvallisuudesta ja taloudesta. 

Tulevaisuuden terveydenhuollossa korostuu ennaltaehkäisevä työ, jossa hyvinvointialueiden ja kuntien tulee olla tiiviisti yhteistyössä. Toimiva perusterveydenhuolto voidaan saada aikaan uudistamalla rakenteita siten, että terveydenhuollon ammattilaiset voivat keskittyä potilastyöhön ja henkilökunnan hyvinvoinnista voidaan pitää hyvää huolta. Tietojärjestelmät on saatava toimimaan ja ne on yhtenäistettävä valtakunnallisesti. Digitaalisiin ja liikkuviin palveluihin liittyy hoitoon pääsyn helpottajina merkittäviä odotuksia ja tulevaisuuden uskoa. 

Mielenterveyspalvelujen kysyntä on kasvanut jatkuvasti ja näihin palveluihin pääsyn turvaamiseksi tarvittaneen valtakunnallinen lakisääteinen terapiatakuu. Ihmisille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa omiin palveluihinsa eikä Kelakorvausten alasajoa pidä sallia. Pelastustoimen vasteaikojen tulee olla sellaiset, että kansalaisten turvallisuuden tunne ei ole missään olosuhteissa uhattuna. Sen vuoksi on varmistettava pelastustoimen resurssien ja alan koulutuksen riittävyys sekä sopimuspalokuntien rahoitus ja toimintaedellytykset. 

Huomio voisi kohdistua enemmän siihen, kuinka palvelujen tuotannollista tehokkuutta nostettaisiin ja miten hyödynnettäisiin yritysten resursseja ja osaamista, monituottajamalleja, valinnanvapautta ja palveluseteleitä. Vastuullinen taloudenpito ei tarvitse tuekseen maakuntaveroa, jota ei tällä hetkellä tosin ole enää vaatimassakaan kuin kaksi puoluetta. Maakuntavero varmasti nostaa kokonaisveroastetta, joka ei ole ahkerien ihmisten etu. Aluevaaleissa valittavilla valtuutetuilla tulee olemaan paljon tehtävää laadukkaan terveydenhuollon ja ihmisten turvallisen arjen varmistamiseksi tulevaisuudessa. 

Hyvinvointialueiden valmistelutyö on tällä hetkellä jo hyvässä vauhdissa. Soteuudistuksen alkuperäisestä tavoitteesta saada miljardiluokan säästöjä on hallituksessa luovuttu jo ajat sitten, ja tavoitteeksi onkin muodostunut väljemmin määriteltävissä oleva kustannusten kasvun hillintä. 

Terveydenhuollon nykyongelmia ei ratkaista rakentamalla uutta byrokratiaa. Nyt luotavan uuden hyvinvointialueen hallintoelimen olemassaolon tavoitteena täytyy olla paremman terveyden ja turvallisuuden tunteen luominen. Potilaan näkökulmasta keskeistä on toiminnan laatu ja vaikuttavuus, se että potilas pääsee hoitoon jonottamatta ja saa palveluita silloin kun tarvitsee. Politiikkojen tärkein tehtävä on varmistaa ihmisten turvallinen arki.

Juha Hänninen

Kaupunginvaltuutettu (kok.)

Aluevaaliehdokas