Hei­nä­pään sta­dion­han­ke uhat­tu­na – ar­ki­jär­ki olet­taa, että jal­ka­pal­lo­kent­tä ei ole lin­nus­tol­le se il­mei­sin pe­si­mä­paik­ka

2.2.2022

Kalevassa julkaistun tiedon mukaan Heinäpään jalkapallostadionin lintujen pesimä- ja muuttoselvitys on tehtävä sekä keväällä että syksyllä 2022.

Tämä tieto lykkää lopullista kaavoitusta jälleen ainakin yhdellä vuodella eteenpäin, estää valtion liikuntapaikka-avustuksen hakemisen vuodeksi ja saattaa uhata koko upeaa oululaisen jalkapalloväen pitkäaikaista unelmaa.

Alueelle on tehty kattava hulevesi-, liikenne-, luonto-, rakennettavuus-, lumitila- ja tehdasalueen onnettomuusriskiselvitys sekä julkaistu vuorovaikutusraportti.

Luontoselvityksessä linnuston ja eläimistön osalta lausutaan seuraavaa: ”Maastokäynnillä alueella havaittiin lennossa muutamia haarapääskyjä, kottaraisia, harakoita ja kesykyyhkyjä. Kaavamuutoksen kohteena oleva alue on täysin ihmisen muokkaamassa ympäristössä, eikä siihen kohdistu linnuston tai muun eläimistön kannalta huomionarvoisia alueita."

Yhdellekään oululaiselle tämä ei voinut tulla yllätyksenä. Arkijärki olettaa, että jalkapallokenttä ei ole linnustolle se ilmeisin pesimäpaikka. Totta on, että kaavoittajilta – kaikilta asiantuntijoilta – on jäänyt huomioimatta pesimäselvitys ja tämä tarjoaa hankkeen vastustajille mahdollisuuden valitusten tekemiseen.

"Tämä osoittaa sen, että marginaalidemokratia suuren enemmistön tahdon vastaisesti jaksaa ja voi hyvin kotikaupungissamme."
Tätä mahdollisuutta valtuutettu Esa Aalto (vihr.) ilmoitti käytettävän ”useiden tahojen toimesta” (Lähde: yhdyskuntalautakunnan pöytäkirja Dno 6631/10.02.03/2021) eri oikeusasteisiin saakka.

Selvitys siis tehdään ja lopputulosta odotetaan jännityksellä. Vuoden kuluttua saamme tietää tulokset ja rakennustyöt alkavat pikaisesti? Ei pidä paikkaansa, sillä kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.1. valtuutetut Esa Aalto (vihr.), Mauno Murtoniemi (vas.) ja Mikko Viitanen (vas.) jättivät valtuustoaloitteen, jossa he vaativat ”selvittämään” mahdolliset muut sijoituspaikat. Ennakoiko tämä seuraavaa valitusuhkaa? Edellä mainitut valtuutetut usein ovat sellaisia tehneet.

Totta on se, että hankkeella on yksityinen rahoittaja, joka on valmis sijoittamaan kymmenen miljoonaa euroa laajasti kannatettavaan hankkeeseen. Totta on se, että hankkeen maksaja on oululainen kokoomuspoliitikko. Veronmaksajille annettava kymmenen miljoonan ”lahjoitus” tulee väärästä osoitteesta, ja siksi sitä on vastustettava?

Kaikkien poliittisten puolueiden edustajat ovat ilmoittaneet kannattavansa hanketta ja kuitenkin vuosien jarruttamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat muutamien valtuutettujen suunnitelmissa. Tämä osoittaa sen, että marginaalidemokratia suuren enemmistön tahdon vastaisesti jaksaa ja voi hyvin kotikaupungissamme.

Jarmo J. Husso

kaupunginhallitusryhmän pj. (kok.)

Hanne-Mari Juntunen

yhdyskuntalautakunnan jäsen (kok.)

Mikko Merihaara

yhdyskuntalautakunnan jäsen (kok.)

Sami Pikkuaho

yhdyskuntalautakunnan jäsen (kok.)