Uutiset

Syntyvyys lisääntyy perheiden hyvinvointia tukemalla

Vuon­na 2012 Suo­mes­sa syn­tyi noin 61 000 las­ta, mut­ta vuon­na 2018 luku oli enää vain noin 45 000. Työ­i­käi­nen ja -ky­kyi­nen vä­es­tö vä­he­nee sa­mal­la, kun van­hus­vä­es­töm­me kas­vaa, ja…

Tet-jakso Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen piiritoimistolla

Työskentelin Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen piiritoimistolla 21.-28.5.2019. Kyseessä oli ylimääräinen Tet-jakso, jossa toisena vaihtoehtona olisi ollut tehdä jonkin näköinen projekti. Olin kuitenkin…

Jarmo J. Husso nousee Oulun Kokoomuksen valtuustoryhmän johtoon

Oulun Kokoomuksen valtuustoryhmä on valinnut ylimääräisessä kokouksessaan 23.4. ryhmälle uuden puheenjohtajiston Janne Heikkisen siirryttyä kansanedustajaksi. Ryhmän puheenjohtajaksi valittiin aiemmin…

Liikenteen päästöjä vähennettävä kaupunkiseuduilla

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii merkittäviä päästövähennyksiä. Tämän allekirjoittaa jo lähes jokainen suomalainen. On päivänselvää, että mikään päästöjä tuottava sektori ei voi jatkaa…

Janne Heikkinen jatkaa Oulun Kokoomuksen valtuustoryhmän johdossa

Kokoomuksen Oulun valtuustoryhmä on valinnut järjestäytymiskokouksessaan 28.1. uuden puheenjohtajiston vuodelle 2019. Puheenjohtajana jatkaa Janne Heikkinen. Varapuheenjohtajaksi valittiin…

Valoon päin Oulu

Yh­tei­sööm­me on koh­dis­tu­nut ou­lu­lais­ten tur­val­li­suu­teen ja tur­val­li­suu­den tun­tee­seen mer­kit­tä­väs­ti vai­kut­ta­via ne­ga­tii­vi­sia asi­oi­ta. Tuo­reen tut­ki­muk­sen mu­kaan…

Uudempia