Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Sivistys- ja kulttuurilautakunta vastaa lukion ja vapaan sivistystyön, liikunnan, kulttuurin, perusopetus- ja nuorisopalveluiden sekä varhaiskasvatuksen palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaisuudessa toimii kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut -toimiala, jota johtaa sivistys- ja kulttuurijohtaja. Lautakunnassa käsiteltävät asiat esittelee sivistys- ja kulttuurijohtaja, perusopetus- ja nuorisojohtaja, lukiojohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, liikuntajohtaja ja kulttuurijohtaja.

Anna Rounaja
Jäsen
anna.rounaja@ouka.fi

Lotta Kiuttu
Varajäsen
savolanlotta@gmail.com

Jari Laru
Jäsen 
jari.laru@ouka.fi

Mika Nurmela
Varajäsen
mika.nurmela@hotmail.com

Matti Roivainen
Jäsen
matti.roivainen@ouka.fi

Jussi Kärkkäinen
Varajäsen
kaky@hotmail.fi