Kokoomuksella on Oulun vaalipiirissä 18 ehdokasta. Ehdokkaista kolme on Kainuusta ja loput Pohjois-Pohjanmaalta. Listalta löytyy kahdeksan oululaista ehdokasta. Ehdokkaisiin pääsee tutustumaan painamalla ehdokkaan nimeä sivuvalikosta.