Si­säil­maon­gel­mat eivät ole vain koulujen riesa

Suomen kuusi suurinta kaupunkia ovat havahtuneet julkisten rakennusten sisäilmaongelmiin ja päättäneet lähteä yhdessä taistelemaan sisäilmaongelmia vastaan.

Sisäilmaongelmat haastavat kuntien taloutta merkittävästi, sillä kustannuserät voivat olla hyvinkin yllättäviä erityisesti pienten kuntien taloudelle.

Sisäilmaongelmat ovat sekä taloudellinen että pedagoginen rasite myös Oulun kaupungin opetustoimelle. Rehtorit, opettajat, oppilaat ja huoltajat pohtivat kukin omalla tahollaan kuinka oma tuttu koulu pystyy jatkamaan? Mahdollistuuko koko koulun toiminta väistötiloissa? Joudummeko hajalleen eri kiinteistöihin, mahdollisesti jopa eri puolille Oulua? Riittävätkö tehdyt pikakorjaukset?

Perheissä pohditaan myös sitä, miten lapset ja nuoret saavuttavat mahdolliset väistötilat. Miten lasten harrastukset pystytään järjestämään aikataulujen muuttuessa hyvinkin haastaviksi?

Nämä yllämainitut kysymykset ovat arkea esimerkiksi Kiimingin Jokirannan koulussa, jonka toiminta on nykyään hajautunut ympäri Oulun kaupunkia, sillä vain osa entisestä koulusta on voitu enää pitää opetuskäytössä sisäilmaongelmien vuoksi.

Sisäilmaongelmat eivät ole kuitenkaan vain koulujen riesa. Torstaina 28.9 Kalevasta saimme lukea sisäilmaongelmista jopa Oulun kaupungintalossa. Uutisen mukaan kaupungin johtava hallinto joutuu siirtymään väistötiloihin, kunnes lattiamattoihin liittyvät ongelmat saadaan ratkaistuksi.

On olemassa vaara, että kuntalaisten keskuudessa muodostuu käsitys siitä, että kaupungintalon ongelmiin reagoidaan nopeammin kuin kuntalaiselle tutun oman lähikoulun tai päiväkodin sisäilmaongelmiin.

Oulussa olisi hyvä tavoitella Espoon mallia, jossa päiväkoti- ja koulukorjauksista (sekä ongelmista) tiedotettaisiin avoimesti kaupungin sivuilla. Ei olisi haitaksi asettaa myös selkeätä sisäilmatavoitetta kaupunkistrategiaan Espoon tavoin. Mikä voisi olla tärkeämpi kuin hyvä sisäilma niin työntekijöille kuin koululaisille?

Jari Laru

KT, kaupunginvaltuutettu (kok.)

sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsen, Oulu

Kirjoitus on julkaistu Kalevassa 29.9.2017.

Verkkouutiset

Kaikki uutiset

  • Share with frends

  • Tweet
  • facebook
  • Google+
  • LinkeIn