Mikä on Kokoomuksen Oulun kunnallisjärjestö?

Kokoomuksen Oulun kunnallisjärjestö, eli tuttavallisemmin kunnallisjärjestö, on osa Kokoomus-perhettä Oulussa. Kunnallisjärjestöllä ei ole henkilöjäseniä vaan jäseninä ovat oululaiset Kokoomuksen paikallisyhdistykset, joita on tällä hetkellä 12. Vastaavasti kunnallisjärjestö on jäsenenä piirissä eli Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksessa ja puolueessa eli Kansallisessa Kokoomuksessa.

Kunnallisjärjestö on siis ikään kuin oululaisten Kokoomus-yhdistysten yhteenliittymä ja kattojärjestö, joka huolehtii mm. Kokoomuksen vaalityöstä Oulussa. Esimerkiksi kunnallisvaaleissa, jotka ovat kunnallisjärjestön isoin vaaliponnistus, kunnallisjärjestö asettaa ehdokkaat. Kunnallisjärjestö myös käy neuvotteluja muiden puolueiden vastaavien organisaatioiden kanssa.

Kunnallisjärjestö toimii niin järjestöllisenä, koulutuksellisena kuin poliittisenakin organisaationa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kunnallisjärjestö esimerkiksi järjestää tapahtumia ja koulutuksia sekä kannustaa ja tukee oululaisia Kokoomuksen paikallisyhdistyksiä tekemään samoin. Näiden lisäksi kunnallisjärjestö toimii poliittisena organisaationa Kokoomuksen Oulun valtuustoryhmän suuntaan, esimerkiksi niin, että valtuustoryhmän jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnallisjärjestön hallituksen kokouksissa. Lisäksi kunnallisjärjestö voi tehdä pohjaesityksiä poliittisiin kysymyksiin tai luottamushenkilövalintoihin, joista valtuustoryhmä lopullisesti päättää.

Kunnallisjärjestön ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kevät- ja syyskokous, ja niiden välillä toimeenpanovaltaa käyttää hallitus, joka kokoustaa noin kerran kuukaudessa (loma-ajat pois lukien) huomioiden kaupunginvaltuuston kokousajat (kunnallisjärjestön hallituksen kokous on aina ennen kaupunginvaltuuston kokousta ja näissä kokouksissa käsitellään mm. kaupunginvaltuuston seuraavan kokouksen esityslista). Kunnallisjärjestön hallituksessa ovat edustettuina kaikki paikallisyhdistykset ja kunnallisjärjestöllä on palkattu työntekijä.

Kokoomuksen Oulun kunnallisjärjestö on vastaavanlainen rekisteröity yhdistys (ry) kuin mikä tahansa muukin yhdistys. Toimintaa sääntelee yhdistyslain lisäksi tietysti yhdistyksen omat säännöt, mutta myös puolueen ja piirin säännöt sekä yhteisesti sovitut periaatteet.


  • Share with frends

  • Tweet
  • facebook
  • Google+
  • LinkeIn