Kokoomuksen saavutukset valtuustokaudella 2013-2017

Kokoomus on onnistunut valtuustokaudella seuraavissa tavoitteissaan:

* Kaupungin hallinto on keventynyt vaalikauden aikana merkittävästi, johtamisjärjestelmä uudistettiin.
* Henkilöstön eläköitymistä on kyetty hyödyntämään kohtuudella talouden ja toiminnan kehittämisessä.
* Hyvinvointipalvelujen kustannustaso laskenut 175M€ ja silti asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla, tehtiin rakenteellisia uudistuksia.
* Oulun onnistunutta maankäyttöpolitiikkaa jatketaan edelleen korostaen keskustan kehittämistä ja täydentämisrakentamista, mutta huomioiden myös ihmisten erilaiset tarpeet sekä olemassa olevien kylien ja kuntakeskusten kehittämisen
* Varhaiskasvatuksessa on saatu lisää tehokkuutta monituottajuudella, yksityisen varhaiskasvatuksen osuus nyt 38%
* Palvelusetelin käyttöä on saatu kehitettyä ja laajennettua.
* Kaupungin omaisuutta on realisoitu.
* Konsernijaos on aloittanut omistajapoliittisen ohjelman työstämisen.
* Kaupunkistrategian (Oulu2020) valmisteluun osallistuivat kaupunkilaiset opiskelijoista yrittäjiin, järjestöt ja valtuutetut
* Osassa liikelaitoksissa (esim. Tekli ja Serviisi) on onnistuttu keskittymään enemmän ydintoimintoihin ja vähennetty toimintaa markkinoilla.
* Kivisydän on vihdoin valmis
* Korkea rakentaminen edistyy ja keskustan alueen rakentaminen on vilkastunut
* Hupisaaret on kunnostettu ja Kuusisaaren tapahtumapuisto rakenteilla.
* City-bussi toimii ja joukkoliikenne on muiltakin osin järkevöitynyt.

Seuraavissa asioissa on vielä parantamisen varaa:

* Kaupungin taloutta ei ole saatu tasapainoon, velkaantuminen jatkuu.
* Siku-puolella ei ole kyetty riittäviin rakenteellisiin uudistuksiin, vaan kurjistaminen jatkuu.
* Tulevan valtuuston ja useamman muun toimielimen kokoja ei saatu supistettua kuntalain ja kaupungin tulevien tehtävien mukaiselle tasolle.
* Kaupunki lakkautti Sepän terveysaseman, vaikka se oli kaupungin tehokkain terveysasema ja asiakastyytyväisyys huippuluokkaa.
* Akuuttivastaanoton ongelmien ratkaisu on vienyt liian kauan aikaa.
* Poliittinen päätöksenteko ja ryhmien välinen yhteistyö ei toimi riittävän hyvin.
* Yhteisesti hyväksytyn valtuustosopimuksen tavoitteisiin ei ole kaikilta osin päästy.


  • Share with frends

  • Tweet
  • facebook
  • Google+
  • LinkeIn