Kokoomuslainen kunnallispolitiikka Oulussa

Kokoomuksella on Oulussa 13 oululaisten äänestäjien valitsemaa valtuutettua, eli Kokoomuksen ryhmä on Oulussa toiseksi suurin ryhmä. He ovat osa 67 kaupunginvaltuutetun ryhmää ja pyrkivät omalta osaltaan vaikuttamaan päätöksentekoon.

Kaikkia valtuustoryhmiä ohjaa vuoden 2012 kunnallisvaalien jälkeen tehty valtuustosopimus, jossa sovitaan mm. kaupungin velkaantumisen taittamisesta laskuun. Valtuustosopimuksen päämääriin ei olla vielä päästy.

Kokoomus tunnetaan valtakunnallisestikin erityisesti talousasioihin keskittyvänä puolueena ja näin on myös Oulussa. Kokoomukseen luotetaan taloudellisesti haasteellisina aikoina ja Oulussakin Kokoomuksen valtuutetut ovat pyrkineet tuomaan esille rakennemuutoksia, joilla saataisiin aikaan isoja säästöjä, unohtamatta kuitenkaan palvelutarpeita.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on kokoomuslainen, Juha Hänninen, joka on johtanut valtuustoa kesäkuusta 2015 lähtien (aikaisemmin tehtävässä toimi Mari-Leena Talvitie, nykyisin kansanedustaja).

Valtuuston kokouksiin kokoomuslaiset valtuutetut valmistautuvat yhdessä mm. valtuustoryhmän kokouksissa, jotka pidetään aina kaupunginvaltuuston kokouksen kanssa samana päivänä kahta tuntia ennen valtuuston kokouksen alkamista sekä kunnallisjärjestön kokouksissa, jotka pidetään valtuuston kokousta edeltävällä viikolla.

Kaupungin taloustilanne on tällä hetkellä erittäin kriittinen ja siksi on perustettu Remonttiryhmä II pohtimaan säästötoimenpiteitä. Viimeiseen täyteen valtuustovuoteen lähdetään mm. näillä ajatuksilla:
– lisätään vapaata hakeutumista hyvinvointikeskuksiin asuinalueesta riippumatta ja nopeutetaan uudistuksia
– tiivistetään lukioverkkoa ja vapautetaan tiloja peruskoululle
– uudistetaan kirjastojen palvelumallia
– vähennetään tilojen vuokrausta ja luovutaan tarpeettomista tiloista
– vähennetään rakenteellisesti 500 työntekijää vuoteen 2020 eläköitymistä hyödyntämällä
– parannetaan hankintaosaamista
– päivitetään omistajapoliittiset linjaukset
– lisätään täydennysrakentamista
– osallistutaan työllisyyspalvelujen kuntakokeiluun

Uudistukset tuovat kaupunkilaisille paljon hyvää. Esimerkiksi lukioverkon tiivistäminen tuo mukanaan joukkoliikenneparannukset ja opiskelijoille suuremman kurssitarjottimen ja kurssien paremmat toteutumismahdollisuudet. Hyvinvointikeskusten ajanvaraustilannetta voisi jatkossa seurata reaaliajassa netissä, jolloin jonotustilanteen perusteella voi valita itselleen sopivimman paikan. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä ja päätökset eivät tule olemaan kaikille helppoja. Kokoomuksen ryhmä on valmis tekemään vaikeitakin päätöksiä, koska vain sillä tavoin pystymme säilyttämään palvelut myös tuleville sukupolville. Näillä Remonttiryhmä II:sen esityksillä saavutetaan noin 40 M€ rakenteellisia säästöjä, karsitaan hallintoa ja estetään noin 50 M€ investoinnit rakennusten seiniin. Nämä esitykset ovat hyvä alku, mutta Kokoomus tulee esittämään vielä suurempia säästötavoitteita.

Kokoomuksen kunnallispolitiikasta lisätietoja saa valtuustoryhmän puheenjohtajalta.


  • Share with frends

  • Tweet
  • facebook
  • Google+
  • LinkeIn