Kokoomuksen Oulun valtuustoryhmä: Palveluverkkopäätöstä ei saa pilkkoa

Kokoomuksen valtuustoryhmän mukaan palveluita on tarkasteltava koko Oulun alueella kokonaisuutena niin, että laatu ja sisältö ovat kaikkien ratkaisujen kivijalkana.

Vuoden 2012 kuntaliitos näkyy edelleen Oulun palvelurakenteessa – kaupungissa on nykyisellään 49 peruskoulua ja 11 lukiota, 24 kirjastoa ja 12 asukastupaa. Nyt on valinnan paikka – koetetaanko päästä eroon vanhoista kuntarajoista ja kehittää yhteistä Oulua vai kamppaillaanko edelleen vanhojen rajojen takana ilman huolta yhteisestä tulevaisuudesta?

Nyt päätettäväksi tuleva palveluverkkouudistus käsittää yleiset kirjastot, eri kouluasteet ja koulukirjastot, nuorisotilat sekä asukastupatoiminnan. Kun näitä asioita tarkastellaan yhteisesti koko kaupungin tasolla, voidaan saavuttaa tilanne, jossa eri toimijat ovat jatkossa tiiviissä yhteistyössä henkilöstön ja tilojen osalta. Samalla tilat ovat tehokkaassa käytössä luoden yhteisöllisyyttä eri käyttäjäryhmien välillä.

Jos nyt laaditun esityksen jokaisesta yksittäisestä kohteesta aletaan käymään huutokauppaa, voidaan unohtaa kaikki toiveet vastuullisesta uudistamisesta ja palveluiden kehittämisestä. Tosiasiat vaativat kaupungin päättäjiltä rohkeutta ja vastuunkantoa yhteisestä kokonaisuudesta – muutoin kaikki häviävät pitkällä tähtäimellä. Esimerkiksi moni nyt palveluverkkoesityksessä huomioitu kiinteistö on käyttöikänsä päässä ja vaatii huomattavan peruskorjauksen. Lisäksi nykyinen palveluverkko on liian hajanainen. Nykytila ei ole vaihtoehto, koska se johtaa tilavuokrien ja korjausvelan vuoksi hallitsemattomaan velkaantumiseen.

Erityistä huolta on julkisuudessa kiinnitetty kouluverkkoon. Jotta opetuksen laatu ei kärsisi eikä ryhmäkokoja jouduttaisi enää suurentamaan, Oulussa on tehtävä myös rakenteellisia ratkaisuja. Kouluverkkoratkaisu on tehtävä, sillä laadukas opetus on tärkeämpää kuin seinien ylläpito. Kokoomuksen tavoitteena on, että Ouluun saadaan kouluverkko, jossa pienille koululaisille taataan lähikoulu, isoille koululaisille aluekoulu ja toisen asteen opiskelu seudullisissa oppilaitoksissa. Ammatillisen toisen asteen opinnoissahan keskitetty ratkaisu on ollut käytössä jo pitkään.

Kokoomus ei siis lähtökohtaisesti halua ajaa alas yhtään koulua – sen sijaan Kokoomus on valmis tekemään laajan ja vastuullisen kokonaisratkaisun sivistys- ja kulttuuripalveluiden kehittämiseksi. Tämä voi mahdollisesti vaatia joidenkin yksittäisten ikävien ratkaisujen tekemistä, mutta Kokoomus on valmis kantamaan vastuuta kokonaisuudesta.

Vastuullinen taloudenpito on koko kaupungin ja jokaisen asukkaan etu – samalla sen pitäisi olla jokaisen valtuutetun tinkimätön velvollisuus. Oulun kaupunki on edelleen tilanteessa, jossa otamme parantuvassa taloustilanteessa edelleen lisää velkaa nykyisten palveluiden järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi. Tämä ei ole kestävä ratkaisu.

 

Kokoomuksen Oulun valtuustoryhmä

Verkkouutiset

Kaikki uutiset

  • Share with frends

  • Tweet
  • facebook
  • Google+
  • LinkeIn