Julkilausuma: Sisäilmaonglemien kitkemiseen ryhdyttävä välittömästi

Sisäilmaongelmien kitkemiseen ryhdyttävä välittömästi

Sisäilmaongelmista syntyneet terveyshaitat ja niiden hoito sekä sairauspoissaolot aiheuttavat merkittäviä kustannuksia. Sisäilmaongelmat tulevat yhteiskunnalle monin tavoin kalliiksi. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan vuonna 2013 tekemän arvion mukaan sisäilmaongelmien aiheuttamat terveyshaitat maksavat yhteiskunnalle 450 miljoonaa euroa vuodessa. Sisäilmasairauksien aiheuttamalle inhimilliselle kärsimykselle hintalappua ei voida laskea.

Oulu ei ole välttynyt tältä valtakunnalliselta sisäilmaongelmien kasvulta. Tälläkin hetkellä osa päiväkodeista, kouluista ja osa muista julkisista tiloista kärsivät erilaisista sisäilmaongelmista. Tämä kehitys on sekä asukkaiden että kaupungin lompakon kannalta kestämätön, ja tilanteen määrätietoinen ratkaiseminen tulee aloittaa viipymättä. Sisäilmaongelmista kärsiville lapsille ja aikuisille tulee saada mahdollisimman nopeasti käyttöön puhtaat ja terveelliset väistötilat, kunnes pysyviä ratkaisuja saadaan tehtyä.

Oulun tulee ratkaista, miten rakentamiseen käytettävissä olevat määrärahat saadaan käytettyä mahdollisimman tehokkaasti. Rahoituksen lisääminen ei yksin auta, vaan tulee pohtia, miten asioita voidaan tehdä laadukkaammin. Jokaisen tilatarpeen kohdalla tulee arvioida, onko korjaaminen kannattavaa, vai tulisiko rakentaa kokonaan uusi rakennus. Korjaustoimista tulee tehdä kustannusarvio yhdistettynä esimerkiksi oppimisympäristöjen nykyaikaistamiseen tai kiinteistöjen monimuotoiseen käytettävyyteen ja muunneltavuuteen.

”Kokoomuksen Oulun kunnallisjärjestö esittää, että on tehtävä tarkempi toimenpidesuunnitelma, millä tavalla epäiltyyn tai havaittuun sisäilmaongelmaan reagoidaan. Kokoomus esittää, että kaupunki laatii sisäilmaongelmien poistamisohjelman, jossa määritellään koko kaupungin toimintaan yhteinen toimintamalli sisäilmaongelmatilanteiden käsittelyyn, ja laaditaan kaupungin eri toimijoiden välille selkeä vastuunjako siitä, kenen kaupungin toimijan vastuulle kuuluu mikäkin toimenpide epäillystä sisäilmaongelmasta saadun ilmoituksen jälkeen.”, toteaa Kokoomuksen Oulun kunnallisjärjestön puheenjohtaja Heidi Kemppainen.

 

Kokoomuksen Oulun kunnallisjärjestö piti syyskokouksensa 22.11. Syyskokouksessa päätettiin henkilövalinnoista vuoden 2018 osalta: kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi valittiin Heidi Kemppainen, varapuheenjohtajaksi Hanna Keskiaho, taloudenhoitajaksi Anna-Liisa Lämsä ja muiksi hallituksen jäseniksi Kaisu Tuomi, Sami Pikkuaho, Niilo Heinonen, Juho Kupiainen, Mervi Haahti, Harri Kuoppamaa, Henna Perätalo ja Emma Salminen. Varajäseniksi valittiin Sirkka-Liisa Myllylä, Toni Parkkinen, Kaisu Similä, Jarkko Ruottinen ja Maarit Sihvonen.

Verkkouutiset

Kaikki uutiset

  • Share with frends

  • Tweet
  • facebook
  • Google+
  • LinkeIn