Juha Hänninen: Oulun seudun yrityksissä on pöhinää

Monet ovat olleet huolissaan Oulun elinvoimaisuuden hiipumisesta, kun mittareina on käytetty korkeaa nuorisotyöttömyyttä, velan määrää, useita raskaita yt-prosesseja sekä kaupungin keskustan tyhjiä ikkunoita. Tämänhetkiset talousindikaattorit viittaavat kuitenkin siihen, että olemme taloudellisen elpymisen kynnyksellä, ylittämässä kynnystä ja matkalla kasvun tielle. Yrityksissä on positiivinen vire ja start-upeissa nosteista pöhinää. Miten saamme hyödynnettyä suhdanteen tarjoamat mahdollisuudet kaupunkimme hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla?

Kaupungin luottamusmiesjohto on monella tavalla arvioituna uuden tilanteen edessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet järjestämistavat muuttavat kaupungin tehtäväkenttää ratkaisevasti. Uusi kaupunkikuva on rakennettava jäljelle jäävien elementtien pohjalta. Ratkaisevaa kaupunkikuvan kehittämiselle ovat yhteiset tavoitteet kaikkien alueen kehittäjien kanssa. Kaupunkimarkkinointiin on saatava selkeät toimeksiannot. Kaupunki on nyt paljon isompien kysymysten kynnyksellä globalisoituvassa maailmassa.

On löydettävä yhteinen tahtotila ja kuljettava määrätietoisesti viitoitettua polkua. Tukholman tavarasuojattu Capital of Scandinavia on markkinoinnissaan ottanut uudeksi tukijalakseen musiikin. He ovat työssään kyenneet myös hyödyntämään kansainvälisiä artisteja paljon paremmin kuin Suomi. Kysymys ei ole laadusta, vaan markkinoinnin osaamisesta. On saatava uusia avauksia, jotka tuovat luottamusta alueeseemme ja osaamiseemme. Oulun elinkeinoelämän valttikortteja ovat luovat ja osaavat yritykset uusine innovaatioineen. Valjastetaan nämä elementit voimakkaammin mukaan myös kaupunkimarkkinointiin siten että jokaisella on mahdollisuus osallistua yhteiseen markkinointiin omien markkinointibudjettiensa kautta. Kaupunkimarkkinointi ei voi olla vain muutamien yritysten ja yhteistyötahojen hanke. Sen pitää olla avoin kaikille toimijoille ja mahdollistaa osallistumisen siten että se tukee myös yritysten omia tavoitteita. Jokainen toimija ja asukaskin voi toimia kaupunkimme ”ambassadöörinä” eli lähettiläänä. Imagomarkkinointi on puhaltamista yhteiseen hiileen. Kulttuuripääkaupunkihankkeessa luodaan puitteita yhteiselle markkinoinnille. On päätettävä, mitä valitaan markkinoinnin kärjiksi. Kun kärjet kantavat, muut alat nousevat mukana ja kaupunkikuva saa uusia ulottuvuuksia.

Yhdyskuntarakentamisessa on tehty monia kaupungin imagoa tukevia suunnitelmia, jotka toivon mukaan löytävät rahoittajia tulevaisuudessa. Oulun kaupunki tarvitsee luonnetta asuinympäristönä ja pohjoisen suurimpana kaupunkina. Vielä olisi kuitenkin tarvetta entistä rohkeampaan otteeseen niin että siirrymme Suomi-sarjasta kansainväliset mitat täyttäviksi kehittäjiksi – luonnollisesti pohjoisen ehdoilla. Olisi nyt päätettävä haluammeko olla iso kala pienessä lammessa, vai haluammeko olla pieni kala isossa meressä ja havitella globaaleja markkinoita.

Juha Hänninen
Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Kirjoitus on julkaistu Kalevassa 16.8.2017.

Verkkouutiset

Kaikki uutiset

  • Share with frends

  • Tweet
  • facebook
  • Google+
  • LinkeIn